Retur

4. Retur

Reklamasjon

Dersom det er feil på, eller er en mangel ved varen du har kjøpt, og dette ikke var opplyst om på vår hjemmeside, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den gi oss skriftlig melding på e-post om at du vil påberope deg mangelen. Vi vil da informere deg om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge Angrerettloven gjelder angrefristen for kjøp i nettbutikken fra den dagen kjøperen mottar varen og 14 dager fremover. Dersom du benytte deg av angreretten, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angreretts-skjema (vedlagt i forsendelsen). Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet som ligger ved forsendelsen. Alle merkelapper som var festet til varen må fremdeles være festet til plagget som de var da du mottok varen fra oss.